ОНЛАЈН ПЛАТФОРМИ ПО УЧЕБНИ ГОДИНИ 

(избери)

ПЛАТФОРМА 2019/2020

ПЛАТФОРМА 2020/2021

NEU!!! НОВА!!!

ПЛАТФОРМА 2021/2022 

https://online2019.delfin.com.mk/ https://online2020.delfin.com.mk/ https://online.delfin.com.mk/

 

ПЛАТФОРМА 2016/2017

ПЛАТФОРМА 2017/2018

ПЛАТФОРМА 2018/2019

https://moodle2016.delfin.com.mk https://moodle2017.delfin.com.mk https://online2018.delfin.com.mk